CLEAN LANGUAGE | DUTCH | NEDERLANDS

Clean Language: Taal van aandacht voor verandering en groei

(How to go Dutch with Clean Language)

Francis Laleman
10 min readSep 22, 2023

--

Pakje aangekomen, met dank aan Michael Oskam en Madelon Sinnige — photo by flaleman, Singapore 2023

Michael Oskam & Madelon Sinnige
Clean Language: Taal van aandacht voor verandering en groei
Boom, 2023

[Please note that, exceptionally, the present article is in Dutch]

Het is verleidelijk om Clean Language te vertalen als schone taal of klare taal — ook al geeft geen van deze adjectieven weer waar het bij Clean Language precies over gaat. Voor hun nieuwe boek, dat meteen de eerste Nederlandstalige introductie en handleiding over Clean Language is, hebben Oskam en Sinnige er dan ook voor gekozen om Clean Language als een soort van merknaam onvertaald te laten. Goed zo!

Clean Language is een syntax en een grammatica voor vraagstelling en repliek die bij uitstek het luisteren ondersteunt, de gesprekspartner helpt om klaarheid te scheppen in de eigen gedachtenstroom, en bij de vraagsteller de optie wegneemt voor zelfs de minste (en goedbedoelde) empatische interpretatie.

Clean Language is simpel.
Mensen zijn al complex genoeg.

David Grove

Bij Clean Language is de gesprekspartner helemaal eigenaar van het eigen gedachtengoed — dat volledig blijft verschoond van iemand anders’ bijkleuring en veronderstellende invulling.

David Grove, Barry Barclay, Paul Cox

Clean Language is verre van nieuw. Het begon met het grensverleggende werk van de Nieuw-Zeelandse traumatherapeut David Grove in de vroege jaren tachtig. David was niet veel ouder dan ik, maar aanstekelijke verhalen over zijn werk deden al de ronde in de jaren dat ik afstudeerde, en het was een ereteken als je een sessie met hem kon meemaken. David was het soort mens die iedereen ten minste één keer in je leven wil meemaken: origineel, warm, begeesterd, bevlogen, charismatisch.

David Grove aan het werk tijdens een Emergent Knowledge Retreat in La Bouvetière (Lyons la Fôret), Normandie, November 2007, minder dan twee maand voor zijn onverwacht overlijden — foto van Bogena Pieskiewicz, met toestemming

Voor velen was het een verrassing om David te horen vertellen over zijn gemengde Māori/Pākehā (Ngāti Apa en Europese) afkomst. Zoals zijn leeftijdsgenoot en…

--

--

Francis Laleman

a husband, father, painter, writer, educationist, designer, facilitator. author of “Resourceful Exformation” (a book on facilitation) available from Amazon.